Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng liên kết của rủi ro tín dụng và thanh khoản đến sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống tải PDF