Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động chính sách kinh tế vĩ mô đến nợ xấu: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tải xuống tải PDF