Quay trở lại chi tiết bài viết Các yếu tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ fintech: Bài học cho ngành ngân hàng Việt Nam Tải xuống tải PDF