Quay trở lại chi tiết bài viết Các nhân tố tác động đến hệ số P/E: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010–2020 Tải xuống tải PDF