Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng tương tác giữa độ mở thương mại và bất định tỷ giá hối đoái đến đầu tư trực tiếp nước ngoài Tải xuống tải PDF