Quay trở lại chi tiết bài viết Bộ ba bất khả thi và những ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động Tải xuống tải PDF