Quay trở lại chi tiết bài viết Một số kiến nghị nâng cao chất lượng đào tạo qua việc gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp Tải xuống tải PDF