Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát một số hoạt tính sinh học của loài địa tiễn Marchantia polymorpha L. thu hái tại Đà Lạt, Lâm Đồng Tải xuống tải PDF