Thành phần thức ăn của cua biển Scylla paramamosain trong môi trường tự nhiên và nuôi trong ao ở rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

  • Trần Ngọc Diễm My
  • Lê Thị Thanh Lan
Từ khóa: Scylla paramamosain, Cần Giờ, thành phần thức ăn, cua nuôi, cua tự nhiên

Tóm tắt

Hiện nay, mô hình nuôi cua biển Scylla paramamosain được phát triển rộng rãi ở Cần Giờ, tuy nhiên giá trị kinh tế vẫn chưa đạt hiệu quả cao do người mua vẫn ưu tiên lựa chọn loại cua bắt trong tự nhiên. Điều đó đặt ra giả thuyết có hay không sự khác nhau trong thành phần thức ăn của cua nuôi và cua bắt ngoài thiên nhiên. Vì vậy, nghiên cứu tiến hành phân tích thành phần thức ăn trong bao tử Scylla paramamosain tại rừng ngập mặn Cần Giờ. Kết quả đã thu nhận được thành phần thức ăn của Scylla paramamosain ở Cần Giờ bao gồm vỏ ốc, vỏ cua còng, mô thịt động vật, lá, cát, xương và thành phần không xác định. Thành phần thức ăn chiếm tỷ lệ cao trong bao tử cua bắt ngoài tự nhiên là mô thịt động vật, vỏ ngoài cua còng và thực vật. Trong khi đó, mảnh vụn có nguồn gốc hữu cơ, vỏ ốc, cát lại là thành phần chính của cua nuôi. Lá là loại thức ăn của Scylla paramamosain ở Cần Giờ, đây là ghi nhận mới so với những nghiên cứu trước đây. Kết quả là cơ sở bước đầu dự đoán khả năng ảnh hưởng của thành phần thức ăn lên chất lượng cua S. paramamosain ở Cần Giờ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-21
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU