Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng kịch bản mực nước biển dâng trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tải xuống tải PDF