Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu đặc tính khí động lực học của rotor đôi Tải xuống tải PDF