Design of control and monitoring system for smart distributed urban lighting system

  • Le Thai Hiep
  • Dinh Quoc Dat
Từ khóa: Chiếu sáng đô thị, chiếu sáng đường phố, điều khiển và giám sát hệ thống chiếu sáng đô thị, chiếu sáng thông minh.

Tóm tắt

Hiện nay, các hệ thống chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh có thể điều khiển và giám sát đến từng điểm trên nền tản IoT. Nhưng làm như vậy chưa thực sự phù hợp về chi phí với các nước đang phát triển. Bài báo đề xuất giải pháp điều khiển và giám sát cho các dãy đèn trên từng tuyến phố. Nghiên cứu này đã sử dụng cảm biến ánh sáng để phân biệt ngày và đêm, cảm biến hồng ngoại để đếm lưu lượng phương tiện đang lưu thông trên phố. Từ đó điều khiển đèn trên phố phù hợp với lưu lượng giao thông. Bên cạnh đó, tại phòng điều khiển trung tâm các kỹ sư và kỹ thuật viên có thể đặt lệnh điều khiển cụ thể cho các nhóm đèn trên các tuyến phố, nhằm đảm bảo lượng ánh sáng rực rỡ cho một số đường phố trong những ngày hội. Trạng thái của các dãy đèn trên phố, cùng các thông số đo lường được giám sát ở phòng điều khiển. Giải pháp đã đề xuất vẫn đảm bảo điều khiển linh hoạt, thích nghi với lưu lượng phương tiện giao thông và tiết kiệm năng lượng.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29