Quay trở lại chi tiết bài viết Về một điều kiện thác triển liên tục nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên trong không gian Hilbert Tải xuống tải PDF