Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và độ bền của sulfamethoxazole hấp phụ trên bề mặt rutile TiO2 (001) Tải xuống tải PDF