Định lí Trung Quốc về phần dư trong các sách toán Hán–Nôm

  • Trần Đại An
  • Phạm Văn Hoằng
  • Đoàn Thị Lệ
  • Tạ Duy Phượng
  • Cung Thị Kim Thành
  • Phan Thị Ánh Tuyết
Từ khóa: định lí trung quốc về phần dư , sách toán hán–nôm , lịch sử toán học , toán học việt nam thời trung đại , giảng dạy toán học.

Tóm tắt

Định lí Trung Quốc về phần dư được coi là một trong những đóng góp quan trọng của người Trung Quốc vào kho tàng kiến thức toán học thế giới. Định lí Trung Quốc về phần dư được người Trung Quốc sử dụng trong thiên văn và tính toán lịch từ thế kỉ II trước Công nguyên và được phát biểu dưới ngôn ngữ toán học vào khoảng thế kỉ V. Nhưng chỉ đến thế kỉ XIII Định lí này mới được nhà toán học Trung Quốc Tần Cửu Thiều chứng minh bằng toán học một cách chặt chẽ.

Bài viết trình bày Định lí Trung Quốc về phần dư trong các sách toán Trung Quốc và sách toán Hán–Nôm (sách toán của Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm). Qua đó có thể phần nào hình dung về khả năng tiếp nhận và phát triển toán học của các nhà toán học Việt Nam thời trung đại, cũng như ý nghĩa thời sự của kiến thức toán học trong các sách toán Hán–Nôm trong giảng dạy toán hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-28