Đánh giá sức chứa du lịch cho Bảo tàng Hải dương học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • Nguyễn Hoàng Thái Khang
  • Ngô Mạnh Tiến
  • Trần Văn Chung
  • Trương Sĩ Hải Trình
  • Nguyễn Thanh Thiên Lý
  • Hà Thị Mỹ Duyên
Từ khóa: Bảo tàng hải dương học, du lịch bền vững, sức chứa du lịch.

Tóm tắt

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan giải trí, tìm hiểu các kiến thức khoa học và giá trị của tài nguyên biển đảo. Tuy nhiên, việc gia tăng hoạt động du lịch gần đây cũng đã gây ra một số hệ lụy nhất định đến năng lực phục vụ khách tham quan, cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường. Mục tiêu của bài báo là đánh giá sức chứa du lịch ở bảo tàng Hải dương học Nha Trang, trên cơ sở đó đề xuất một số các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý nhằm hướng đến việc phát triển du lịch một cách bền vững. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với công thức tính toán sức chứa du lịch đã được áp dụng trong nhiều nghiên cứu có liên quan. Kết quả tính toán cho thấy, sức chứa du lịch tiềm năng và thực tế của bảo tàng Hải dương học Nha Trang không vượt quá khả năng cho phép ngay cả trong thời gian cao điểm của mùa du lịch. Tuy nhiên, để nâng cao sức chứa du lịch cho bảo tàng Hải dương học Nha Trang, cũng như phát triển dịch vụ du lịch tại đây theo hướng bền vững cần phải cải thiện thêm về cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhiều các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng cường hợp tác với các tổ chức du lịch và các doanh nghiệp lữ hành, mở rộng và tăng cường thêm các hoạt động giáo dục và tuyên truyền về biển đảo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-28