Tìm hiểu khái niệm sức mạnh mềm của Joseph Nye

  • Tăng Thái Thuỵ Ngân Tâm
Từ khóa: Joseph Nye, sức mạnh mềm, bối cảnh ra đời, nội dung sức mạnh mềm.

Tóm tắt

Kể từ khi Joseph Nye giới thiệu thuật ngữ sức mạnh mềm vào năm 1990, sức mạnh mềm đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của các học giả và nhà chính trị trên thế giới. Bước sang thế kỷ XXI, sức mạnh mềm được ứng dụng ngày càng nhiều trong chính sách đối ngoại quốc gia, nhằm gia tăng vị thế, sức ảnh hưởng trên thế giới. Với mục đích góp phần nghiên cứu về nội hàm của sức mạnh mềm, bài viết tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh ra đời sức mạnh mềm của Joseph Nye, quá trình hình thành từ thuật ngữ sức mạnh mềm cho đến khi Joseph Nye hoàn thiện khái niệm sức mạnh mềm một cách hệ thống, nội dung của sức mạnh mềm và sức mạnh mềm được triển khai trong chiến lược đối ngoại của một số quốc gia có sức mạnh mềm hàng đầu thế giới hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-28