Tăng cường khả năng ứng dụng chất nền carbon từ vỏ chuối kết hợp với g-C3N4 làm chất quang xúc tác xử lý môi trường

  • Phan Thị Thùy Trang
  • Trương Thanh Tâm
  • Trương Thanh Tâm
  • Mai Thị Tường Vy
  • Nguyễn Thị Lan
Từ khóa: carbon , g-c3n4 , chất xúc tác quang , rhodamine b , vỏ chuối.

Tóm tắt

Chất xúc tác quang carbon/g-C3N(BC/CN) được tổng hợp thành công bằng phương pháp nung đơn giản từ tiền chất carbon (tổng hợp từ vỏ chuối) và urea. Hoạt tính quang xúc tác và độ bền của vật liệu BC/CN được đánh giá qua sự phân hủy dung dịch RhB dưới vùng ánh sáng khả kiến. Ảnh hưởng của hàm lượng carbon trong composite trên hoạt tính xúc tác đã được khảo sát. Kết quả cho thấy hiệu suất quang xúc tác của composite BC/CN cao hơn g-C3N4 (CN) tinh khiết và so với các vật liệu composite ở các tỷ lệ khác. Điều này cho thấy vật liệu BC/CN-150 có độ bền quang xúc tác dưới vùng ánh sáng khả kiến. Kết quả này sẽ cung cấp cái nhìn mới về việc điều chế các chất xúc tác quang có hiệu quả cao trên nền g-C3N4.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28