Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định chủng virus khảm thuốc lá và virus khảm dưa chuột trên giống Địa hoàng 19 (Rehmannia glutinosa varieties 19) bằng kỹ thuật Enzyme Linked Immunosorbent Assay Tải xuống tải PDF