Đặc điểm hình thái các loài ốc thuộc họ Streptaxidae và Subulinidae (Gastropoda: pulmonata) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế

  • Bùi Thị Chính
  • Bùi Ninh
  • Ngô Quý Thảo Ngọc

Abstract

Tóm tắt: Bài báo mô tả đặc điểm hình thái của 8 loài ốc thuộc 2 họ Streptaxidae và Subulinidae dựa trên các mẫu thu tại Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 2/2017 đến 8/2017; đồng thời so sánh các đặc điểm hình thái của 5 loài trong họ Streptaxidae và 3 loài trong họ Subulinidae. Các loài trong họ Streptaxidae phân biệt nhau bởi các đặc điểm: hình dạng, kích thước, số lượng răng và sự phân bố răng trên miệng vỏ, đặc điểm lỗ rốn. Các loài trong họ Subulinidae phân biệt nhau bởi các đặc điểm: màu sắc, kích thước, số vòng xoắn.

Từ khóa: Streptaxidae, Subulinidae, ốc cạn, Vườn Quốc gia Bạch Mã
điểm /   đánh giá
Published
2019-01-29