Return to Article Details Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá chình bông nước ngọt (Anguilla marmorata) nuôi thương phẩm trong bể xi măng tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Download Download PDF