Đa dạng thực vật và thực trạng sử dụng vườn trường ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

  • Dương Thị Minh Hoàng

Abstract

Tóm tắt: Bài báo đã ghi nhận được 82 loài thực vật thuộc 78 chi, 48 họ, có đầy đủ dạng thân và đa dạng về công dụng. Trong đó có 8 loài được xem là có hại đối với học sinh. Cơ cấu cây trồng kể trên rất phù hợp với việc phủ xanh khuôn viên trường và việc lồng ghép kiến thức thực vật cũng như kiến thức môi trường vào quá trình dạy và học. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề sử dụng vườn trường vào quá trình dạy học chưa cao, chưa hiệu quả và chưa được chú trọng nhiều. Cụ thể là: đa số GV không bao giờ sử dụng vườn trường (82,66%), chỉ có 2,67% GV sử dụng thường xuyên và 14,67% GV thỉnh thoảng có sử dụng.

Từ khóa: Đa dạng, thực vật, vườn trường, tiểu học.
điểm /   đánh giá
Published
2019-01-29