NHỮNG YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ BẤT HỦ CỦA DIỄN VĂN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

DOI: 10.18173/2354-1067.2022-0007

  • Vũ Ngọc Hoa
Từ khóa: Tuyên ngôn độc lập, diễn văn, yếu tố tạo nên sự bất hủ.

Tóm tắt

Tuyên ngôn độc lập là văn kiện có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với những người yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các yếu tố của một bài diễn văn vĩ đại: Cấu trúc chặt chẽ của bài diễn thuyết trước công chúng; chủ đề quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam được thể hiện một cách trang trọng mà tràn đầy xúc cảm; lập luận nhân quả phức hợp với các luận cứ có sự thiêng liêng của những giá trị tinh thần phổ quát của nhân loại, sự thâm trầm của lịch sử và sức nặng của sự thật. Về sử dụng từ ngữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chạm đến tâm hồn của quần chúng bằng nghệ thuật ẩn dụ và phép lặp đầu. 
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-05