VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG TRUYỀN THỐNG ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC

DOI: 10.18173/2354-1067.2022-0009

  • Cao Thúy Oanh
Từ khóa: văn hóa cộng đồng truyền thống, phát triển kinh tế xã hội, kỳ tích sông Hàn.

Tóm tắt

Hàn Quốc đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc và thường được nhắc đến như “Kỳ tích của châu Á” trong hơn 5 thập kỉ vừa qua. Bên cạnh những nghiên cứu, phân tích nguyên nhân, động lực cho quá trình phát triển ấy ở góc độ kinh tế, chính trị, chính sách phát triển của chính phủ thì văn hóa cộng đồng truyền thống cũng được minh chứng là một trong những yếu tố quan trọng nhất đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Bài viết này giải thích về những yếu tố trong văn hóa cộng đồng truyền thống của người Hàn Quốc bao gồm văn hóa cộng đồng ảnh hưởng từ Nho giáo và tập quán hợp tác cộng đồng làng. Bên cạnh đó còn đề cập đến tác động của các yếu tố văn hóa ấy trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội từ năm 1960.  
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-05