NGUY CƠ BỎ HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ NGUY CƠ BỎ HỌC TẠI TRƯỜNG THPT MINH QUANG – TUYÊN QUANG

DOI: 10.18173/2354-1067.2022-0016

  • Hoàng Thị Hải Yến
Từ khóa: Nguy cơ bỏ học, dân tộc thiểu số, học sinh dân tộc thiểu số, trung học phổ thông.

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến thực trạng và hoạt động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số (HSDTTS) có nguy cơ bỏ học tại Trường THPT Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu được thu thập dựa trên thang đo về sự gắn kết của học sinh trong nhà trường (SEI) của 234 học sinh tại địa bàn nghiên cứu, qua đó cho thấy có 17.9% học sinh có ý định bỏ học trong học kì trước đó. Bên cạnh đó, với việc khảo sát 29 giáo viên trong nhà trường, nghiên cứu cũng chỉ ra những hoạt động hỗ trợ HSDTTS có nguy cơ bỏ học tại trường THPT Minh Quang. Kết quả của các hoạt động hỗ trợ đó cho thấy cần thiết phải phát huy hơn nữa hoạt động công tác xã hội trường học và vai trò của nhân viên xã hội học đường, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hiệu quả hoạt động phòng ngừa và hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học tại trường THPT Minh Quang. 
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-05