Quay trở lại chi tiết bài viết Sự tham gia của các bên liên quan trong quản trị rừng ngập mặn: Nghiên cứu thí điểm tại vùng ven biển miền Bắc và Bắc Trung bộ Việt Nam Tải xuống tải PDF