Khảo sát sự truyền nhiệt của một dòng phun ngang vuông góc với tường phẳng

  • Nguyễn Anh Tuấn
Từ khóa: Truyền nhiệt, dòng phun

Tóm tắt

    Bài báo này báo cáo nghiên cứu về truyền nhiệt của một cấu hình dòng phun không ngập vuông góc lên bề mặt kim loại được nung nóng. Một dòng phun chất lỏng là nước được thực hiện theo phương ngang vuông góc lên một tấm kim loại đồng đặt theo phương đứng trong môi trường không khí. Các hình ảnh trường nhiệt độ bề mặt kim loại được chụp bằng camera nhiệt hồng ngoại được sử dụng để thảo luận các ảnh hưởng của các thông số lên sự truyền nhiệt của cấu hình dòng phun

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-24
Chuyên mục
BÀI BÁO KHOA HỌC