Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích và lựa chọn các giải pháp trữ lạnh cho các hệ thống điều hòa không khí có khả năng áp dụng tại Việt Nam Tải xuống tải PDF