Chúc mừng năm mới 2022

  • Trương Duy Nghĩa
  • Phạm Hoàng Lương

Tóm tắt

Lời chúc mừng năm mới của Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam và Ban biên tập Tạp chí Năng lượng Nhiệt

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-31