Quay trở lại chi tiết bài viết Tối ưu hóa đa mục tiêu xác định thông số sấy cho cá cơm thường bằng bơm nhiệt kết hợp với bức xạ hồng ngoại Tải xuống tải PDF