Quay trở lại chi tiết bài viết Kiểm soát tín dụng góp phần đảm bảo an toàn vĩ mô- Thực tiễn tại một số quốc gia và Việt Nam Tải xuống tải PDF