Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động lan truyền giữa tăng trưởng tín dụng và giá tài sản tài chính: Bằng chứng từ mô hình TVP-VAR Tải xuống tải PDF