Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích thực trạng các hành vi thao túng giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tải xuống tải PDF