Comments on the Draft of the 1992 Constitution Amendment

  • Trần Hữu Tiến, Nguyễn Minh Phong Phạm Xuân Mỹ, Hoàng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Báo, Võ Công Khôi, Vũ Anh Tuấ

Abstract

Tiếp tục chuyên mục "Góp ý sứa đổi Hiến pháp 1992" trên Tạp chí Lý luận chính trị từ số 1-2012, thực hiện chỉ thị số 22 của Bộ Chính trị , Nghị quyết số 38 của Quốc hội, Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định số 136 của Thủ tướng chính phủ, Tạp chí đã nhận được nhiều bài viết đóng góp ý kiến vào dự thảo. Do khuôn khổ Tạp chí có hạn, Ban biên tập xin trích đăng nội dung chính của các bài gửi đến.
điểm /   đánh giá
Published
2013-05-08
Section
Contributions for amending the 1992 Constitution