Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG HẠT MỊN SỬ DỤNG CÁT BIỂN TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CƠ ĐỘNG QUÂN SỰ VEN BIỂN VÀ CÁC ĐẢO VEN BỜ THUỘC KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM Tải xuống tải PDF