Quay trở lại chi tiết bài viết ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG LỚP PHỦ TRÊN ĐẢO ĐÁ XU BI TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA, VIỆT NAM SỬ DỤNG ẢNH LANDSAT ĐA THỜI GIAN Tải xuống tải PDF