ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI XÂY ĐẾN KHUNG CÓ TƯỜNG CHÈN CÓ VÀ KHÔNG CÓ LỖ MỞ

  • Nguyễn Thị Thu Nga Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Nam Hưng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Khối xây chèn, phương pháp đồng nhất, phương pháp số, khối xây đàn nhớt có vết nứt, khung chèn

Tóm tắt

Ảnh hưởng của khối xây chèn đến sự làm việc tổng thể của khung đã được biết đến rộng rãi nhưng trong mô hình phân tích, điều này thường bỏ qua. Trong thực hành tính toán, vì thiếu kỹ thuật mô phỏng kết cấu khung chèn hiệu quả nên kết cấu thường được thiết kế như khung không khối xây và khối xây thì được coi là tải trọng tĩnh. Các nghiên cứu hiện nay chỉ ra rằng kết cấu khung chèn không có lỗ mở cho ứng xử tốt hơn khung không khối xây khi chịu tải trọng tĩnh hoặc động, tuy nhiên khi khối xây chèn có lỗ mở thì mô hình phân tích gặp khó khăn. Trong nghiên cứu này, khối xây chèn được xem như là kết cấu bao che chịu tải trọng. Thủ tục phần tử hữu hạn cho tính chất hiệu dụng của khối xây đàn nhớt có vết nứt dựa trên kỹ thuật đồng nhất được đề xuất để tính đến ảnh hưởng của mật độ vết nứt và thời gian. Đây cũng là phương tiện khá đơn giản để mô phỏng sự làm việc của khung chèn có và không có lỗ mở. Kết quả cho thấy, dưới tác dụng của tải trọng tĩnh, khối xây chèn ngay cả trường hợp không có lỗ mở đều làm giảm đáng kể chuyển vị của khung so với khung không khối xây và khối xây gây ảnh hưởng đáng kể đến sự biến đổi trường ứng suất chính trong khung. Do đó, cần phải tính đến ứng xử của khối xây đàn nhớt có vi vết nứt để đánh giá chính xác hơn sự làm việc tổng thể của khung và khối xây chèn có và không có lỗ mở.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-14
Chuyên mục
Bài viết