NGHIÊN CỨU SỰ LÀM VIỆC CỦA CẦU CONG TOÀN KHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

  • Nguyễn Mạnh Hà Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Phạm Tuấn Thanh Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Cầu toàn khối, Midas Civil 2011, Plaxis 8.2, phương pháp phần tử hữu hạn, kết cấu, tương tác kết cấu-nền

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự làm việc của kết cấu nhịp cầu cong toàn khối, sự làm việc của nền đất sau mố toàn khối khi thay đổi dạng bản quá độ theo Tiêu chuẩn TCVN 11823-2017. Từ kết quả đó đưa ra những nhận xét và đánh giá về khả năng áp dụng cầu cong toàn khối trong điều kiện Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-14
Chuyên mục
Bài viết