ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN PHẢN ỨNG CỦA KẾT CẤU CẦU SỬ DỤNG GỐI CÁCH CHẤN CAO SU

  • Nguyễn Xuân Đại Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quang Chung Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Hoàng Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
  • Mai Viết Chinh Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Phân tích động đất, gối cách chấn cao su, ảnh hưởng của nhiệt độ, gối cách chấn, ứng xử phi tuyến

Tóm tắt

Gối cao su nhiều lớp là thiết bị chống động đất phổ biến cho các công trình cầu dựa vào độ cứng dọc trục lớn, độ cứng ngang và độ cứng xoay nhỏ cũng như khả năng phục hồi ấn tượng. Tuy nhiên, đặc tính cơ học của chất đàn hồi, đặc biệt là độ cứng khi chịu cắt của vật liệu, bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự thay đổi nhiệt độ không khí. Do đó, ứng xử khi chịu tải trọng lặp của gối cách chấn cao su bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ không khí và đã được chỉ định trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành thông qua việc yêu cầu phân tích giới hạn trên và giới hạn dưới bằng cách sử dụng các hệ số hiệu chỉnh. Kết quả là nó có tác động đáng kể đến phản ứng động đất của kết cấu cầu cách chấn. Tuy nhiên, nội dung này ít được quan tâm đến trong công tác thiết kế gối cách chấn ở hầu hết các khu vực. Bài báo này nhằm mục đích đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng động đất của kết cấu cầu cách chấn. Nội dung nghiên cứu tham số, với điều kiện nhiệt độ khác nhau, được thực hiện. Phản ứng động đất của kết cấu cầu cách chấn được đánh giá bằng giá trị cực đại của lực cắt tại trụ cầu và chuyển vị ngang tại mặt cầu. Kết quả cho thấy nhiệt độ không khí có ảnh hưởng đáng kể đến ứng xử của gối cách chấn cao su và phản ứng động đất của kết cấu cầu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-12
Chuyên mục
Bài viết