CIRCULARVIZ: TRỰC QUAN HÓA NÂNG CAO CHO DỮ LIỆU NHIỀU CHIỀU

  • Trần Văn Long vtran@utc.edu.vn
Từ khóa: Data visualization, Radial visualization, high dimensional data, quality visualization

Tóm tắt

Trực quan hóa cho dữ liệu nhiều chiều là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng trong khám phá dữ liệu và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Phương pháp Radviz là một trong các phương pháp phổ biến để trực quan hóa dữ liệu nhiều chiều. Phương pháp Radviz cho phép trực quan hóa về cấu trúc của dữ liệu nhiều chiều. Các phương pháp truyền thống của Radviz là tìm tối ưu thứ tự sắp xếp các chiều trên đường tròn đơn vị để biểu diễn cấu trúc dữ liệu nhiều chiều. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu về một cải tiến của phương pháp chiếu Radviz để thể hiện cấu trúc nhóm của dữ liệu trong không gian nhiều chiều. Phương pháp tiếp cận trong Radviz cải tiến là thay vì biểu diễn số chiều bởi một điểm bằng một cung trên đường tròn đơn vị và mỗi cung tròn đó được biểu diễn dữ liệu của thuộc tính. Phương pháp cải tiến nhằm mục tiêu mở rộng không gian biểu diễn và bảo toàn cấu trúc nhóm của dữ liệu. Phương pháp tiếp cận mới được chứng minh với hai loại độ đo chất lượng của phương pháp biểu diễn với một số dữ liệu nhiều chiều.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-01
Chuyên mục
Bài viết