Xác định điều kiện lan truyền sóng vô tuyến trong khí quyển khu vực Hà Nội sử dụng số liệu khí tượng.

  • Chi Cong Pham Vietnam Research Institute of Electronics, Informatics, and Automation (VIELINA), Hanoi, Vietnam
  • Xuan Anh Nguyen Institute of Geophysics, VAST (IGP-VAST), Hanoi, Vietnam
  • Hoai Trung Tran University of Transport and Communications (UTC), Hanoi, Vietnam
  • Hoai Trung Tran University of Transport and Communications (UTC), Hanoi, Vietnam
Từ khóa: Wave propagation condition, radio refractive index, refractivity gradient, k-factor, radiosonde balloon, radio occultation, meteorological data

Tóm tắt

Bài báo sử dụng số liệu cắt lớp vô tuyến và số liệu bóng thám không để xác định độ khúc xạ vô tuyến và điều kiện lan tryền sóng trong khí quyển khu vực Hà Nội. Nội dung nghiên cứu sử dụng số liệu cắt lớp vô tuyến các năm 2014-2016 và số liệu bóng thám không 2016-2018 chỉ ra độ khúc xạ vô tuyến có xu hướng giảm theo độ cao, giá trị độ khúc xạ vô tuyến trung bình cao nhất là 370 N-units, chênh lệch độ khúc xạ vô tuyến lớn nhất giữa các năm thường ở mức không quá 11 N-units, ở độ cao lớn giá trị độ khúc xạ vô tuyến gần giống so với giá trị ở mô hình chuẩn của ITU-R trong khi ở độ cao nhỏ chênh lệch giữa giá trị độ khúc xạ vô tuyến theo mô hình và giá trị quan sát được lên tới 60 N-units, giá trị độ dốc khúc xạ vô tuyến và hệ số bán kính trái đất hiệu dụng được chứng minh là không phụ thuộc vào độ cao. Dựa vào độ khúc xạ vô tuyến có thể xác định độ trễ tín hiệu qua tầng đối lưu, là số liệu đầu vào cho các bài toán như định vị vệ tinh, vệ tinh độ cao, ra-đa dưới chân trời. . .

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13
Chuyên mục
Bài viết