Quay trở lại chi tiết bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết tại Việt Nam Tải xuống tải PDF