Quay trở lại chi tiết bài viết Hiệu quả tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cổ phần hóa: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tải xuống tải PDF