Xác định những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức trong việc làm và học nghề của lao động thành phố Cần Thơ

  • Dương Ngọc Thành
  • Phạm Đức Thuần

Abstract

Bài viết này nghiên cứu những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của lao động trong việc làm và học nghề tại thành phố Cần Thơ; qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao tay nghề và giúp lao động có việc làm ổn định
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Research and Exchange