Quan hệ marketing nhân sự và tuyển dụng nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam

  • Nguyễn Hoàng

Abstract

Bài viết này, thông qua nghiên cứu lý luận và khảo sát điều tra thực tế, tác giả tập trung nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa marketing nhân sự và quy trình tuyển dụng của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra những khuyến nghị cải thiện hoạt động marketing nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Research and Exchange