Tại sao doanh nghiệp kiệt sức và Chính phủ phải làm gì để cứu doanh nghiệp

  • Bùi Ngọc Huyên

Abstract

1. Đặt vấn đề

2. Đầu vào tăng quá nhanh - Nguyên nhân chủ yếu làm doanh nghiệp kiệt sức

3. Các loại hình doanh nghiệp xét theo đặc điểm đầu tư và hoạt động

4. Kiến nghị về một số giải pháp cứu doanh nghiệp

điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Business Environment