Những lực cản đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện tái cấu trúc

  • Nguyễn Thị Thu Hà

Abstract

1. Tái cấu trúc là xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp

2. Những lực cản chủ yếu đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

a. Nhận thức chưa đầy đủ về sự đổi mới trong đội ngũ lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp

b. Năng lực quản lý yếu kém

c. Tâm lý ngại đổi mới

d. Khó khăn về tài chính

e. Không linh hoạt trong quá trình thực hiện

g. Không biến những thay đổi thành văn hóa doanh nghiệp

điểm /   đánh giá
Published
2013-12-10
Section
Business Environment