Số mới ra

Tập. 9 Số. THÁNG 9 (2020): 9
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH Đặng Minh Sự, Bùi Văn Hồng: Ứng dụng công nghệ dạy học và chuyển đổi số cho đào tạo tại cơ sở giáo
dục nghề nghiệp - Teaching technology application and digital transformation for the vocational Education
and Training Institutions. 1 Phan Vũ Nguyên Khương: Áp dụng mô hình dạy học đảo ngược vào bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà
giáo thuộc giáo dục nghề nghiệp - Apply the reverse teaching model to foster pedagogical skills for teachers
of vocational education. 3 Hoàng Thị Ngọc Hường, Nguyễn Thị Thanh Hảo: Giải pháp học trực tuyến hiệu quả cho sinh viên ở bậc đại
học - Effective solution for online learning for students at university level. 6 Võ Thị Thu Thảo, Nguyễn Phú Lộc: Sử dụng phương pháp JIGSAW để dạy học khái niệm hàm số liên tục tại
một điểm - Using the JIGSAW method to teach the concept of continuous function at a point. 8 Hứa Tuấn Linh: Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học tính diện tích hình, thể tích khối Hình học lớp 8,
môn Toán trung học cơ sở - Design of experiential activities in teaching to calculate the area of shape, volume
of geometry in grade 8, Mathematics subject in junior high school. 12 Nguyễn Nam Sơn, Bùi Anh Kiệt: Sử dụng phần mềm thống kê Iata thẩm định câu hỏi trắc nghiệm khách quan
chương Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng - Using Iata statistical software to verify objective multiple
choice questions in integral, integral and applied chapters. 15 Nguyễn Thanh Bình, Bùi Anh Kiệt: Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học một số tình huống nội dung
phương trình mũ - Apply the constructivist theory in teaching some exponential content situations. 18 Lê Xuân Trường, Nguyễn Như Ý: Biện pháp phát triển tư duy phân tích cho học sinh thông qua dạy học
chủ đề số học lớp 2 - The measure in developing of analysis thinking for students through teaching the grade
2 number topics. 20 Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Trường Sa: Tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh
trong dạy học vật lý ở trường trung học phổ thông - Organize teaching towards developing creative capacity
for students in teaching the physical subject in high school. 23 Trần Thị Hồng Thư, Trần Như Quỳnh, Triệu Trung Kiên, Phí Thị Mai Hương: Xây dựng một số chủ đề
dạy học gắn với thực tiễn trong chương trình vật lí theo định hướng phát triển năng lực học sinh THPT tỉnh
Phú Thọ - Building up a number of teaching topics associated with practice in the physics program oriented
development of high school students capacity in Phu Tho province. 26 Phạm Thị Kim Ngân, Lê Văn Dũng: Vận dụng phương pháp flipped learning trong dạy học hóa học đại
cương phần Hóa hữu cơ cho sinh viên Trường Cao đẳng y tế - Applying the Flipped learning method in
teaching general chemistry section of organic chemistry for Medical College students. 29 Nguyễn Thị Danh: Vận dụng kiến thức thực tiễn vào dạy học phần Kim loại lớp 12 cho học sinh trung học
phổ thông tại Đắk Lắk - Applying the practical knowledge to teach the Metal module in grade 12 for high
school students in Dak Lak 33 Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Vương Thùy Linh: Thiết kế chủ đề trải nghiệm “sự sinh sản của thực vật có hoa”
trong dạy học môn Khoa học lớp 5 - Design the topic of experiencing “the reproduction of flowering plants”
in teaching the Science suject in grade 5. 36 Trần Văn Phúc, Nguyễn Kim Chuyên: Dạy học trực tuyến ở Trường Đại học Đồng Tháp – thực trạng và giải
pháp - Online teaching at Dong Thap University - statuses and solutions. 39 Huỳnh Hoàng Voi: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh
Thuận, tỉnh Kiên Giang - Application of information technology in teaching in junior high schools in Vinh
Thuan district, Kien Giang province. 42 Nguyễn Tất Thắng, Bùi Thị Hải Yến: Giáo dục trải nghiệm cho học sinh thông qua dạy học môn Công nghệ
ở trường trung học phổ thông - Experimental education for students through teaching the Technology subject
in high schools. 45 Nguyễn Đức Mão: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình dàn trải của hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển
điện tử Common rail trên các động cơ diesel hiện đại phục vụ đào tạo nghề công nghệ ô tô - Researching,
designing and manufacturing the spreading model of Common rail electronic fuel supply system on modern
diesel engines for vocational training in automotive technology. 48 Lê Thị Diệu Huyên, Phạm Viết Thanh Tùng: Ứng dụng xích Markov đánh giá tác động của dịch covid-19
- Markov application in assessing the impact of Covid-19 pandemic. 51 Nguyễn Quang Tuyến: Chuẩn bị thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở
theo chương trình giáo dục phổ thông mới - Preparing for experimental activities in secondary schools under
the new general education program. 54 Dương Thị Giang: Dạy học khám phá trong môn Địa lí lớp 8 ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển
năng lực - Teaching exploration in 8th grade Geography subject in junior high schools towards capacity
development. 57 Bùi Thị Phương Thảo, Trần Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Mỹ Trang: Sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy học
từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải - Using visual
aids in teaching specialized English vocabulary for students of the Transportation Technology University. 60 Lê Quan Tuấn: Nghiên cứu nền giáo dục cách mạng của tỉnh Sóc Trăng trong những năm kháng chiến,
kiến quốc (1946 - 1954) - Researching on education in the revolution of Soc Trang province in the years of
resistance war and national construction (1946 - 1954). 63 Trần Thị Diệu Thúy: Một số phương pháp điển hình trong nghiên cứu văn hóa học - Some typical methods
in cultural research. 66 Đặng Thị Ngọc Trang: Biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh Trường Trung học phổ thông tỉnh
Đồng Nai - Measures to develop self-study capacity for high school students in Dong Nai province. 69 Dương Thị Linh: Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong hoạt động giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông - The role of the homeroom
teacher in students’ education in high schools. 72 Bùi Thị Việt Bình: Giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay - Behavioral cultural education for students
in colleges and universities today. 74 Đinh Thị Nga Phượng: Khắc phục khó khăn khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực tại các trường đại học - Overcoming difficulties when
applying the positive teaching method at universities. 77 Lê Hồng Cường: Nghiên cứu biểu hiện thái độ nghề nghiệp quân sự của học viên ở các nhà trường quân đội - Research demonstrates the military
career attitude of trainees in military schools. 80 Đoàn Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Thủy: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán trong giai
đoạn hiện nay - Improving the quality of ethical education for students at Finance and Accounting unviversity in this current period. 82 Lê Tuấn Anh: Biện pháp khắc phục lệch chuẩn đạo đức quân nhân của thanh niên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội - Measures to overcome
the ethical deviation of young soldiers in academies and military officers schools. 85 Nguyễn Thanh Bình: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau - Developing primary school
teachers according to professional standards in Nam Can dictrict, Ca Mau province. 88 Đặng Hồng Phương: Thực trạng về tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ ở trường mầm non - Actual situation of organizing outdoor activities
for children in preschools. 91 Nguyễn Văn Hiếu: Tìm hiểu hiệu quả hoạt động ngoại khoá thể dục thể thao của sinh viên Trường Đại học Duy Tân - Learn about the
effectiveness of physical training and sports extracurricular activities of Duy Tan University students. 94 Nguyễn Ngọc Long, Trần Đăng Việt: Thực trạng giáo dục thể chất của Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt huyện Sông
Hinh, tỉnh Phú Yên - Learn about the effectiveness of physical training and sports extracurricular activities of Duy Tan University students. 96 Nguyễn Văn Tiến: Tiêu chuẩn đánh giá các nội dung môn Điền kinh ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Criteria for assessing
the content of Athletics subjects at Hanoi University of Natural Resources and Environment. 99 Lê Thị Diệu Huyên, Nguyễn Thị Thu Hằng: Đánh giá các nhân tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên các trường
đại học tại tỉnh Quảng Ngãi - Evaluating the factors affect the intention in using the facebook social networks of university students in Quang
Ngai province. 102 QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT Trương Hữu Nghĩa: Thực trạng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Sóc Trăng - Current
situation of management activity about information technology application in teaching at high schools in Soc Trang province. 105 Hồ Thị Thùy Lê: Năng lực quản trị trường học trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo - School governance capacity in the context
of comprehensive fundamental innovation of Education and Training. 108 Phùng Văn Chang: Phát huy vai trò của phòng giáo dục và đào tạo trong xây dựng mô hình trường học thông minh - Promoting the role of Education and
Training departments in building smart schools. 111 Nguyễn Chí Tâm: Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường trung học phổ thông huyện Giồng Riềng,
tỉnh Kiên Giang - Current situation of teacher fostering activities according to professional standards in high schools in Giong Rieng district, Kien Giang
province. 114 Lã Thị Thanh Thuỷ: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học ở quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ - Developing the management staff of
primary schools in Binh Thuy district, Can Tho city. 117 Trương Vĩnh Khoa: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ - Measure of managing
the activities of specialized team of junior high schools in Ninh Kieu district, Can Tho city. 120 Trần Thị Giang: Quản lý bồi dưỡng năng lực sử dụng phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Mường Ảng, tỉnh
Điện Biên - Managing and fostering the using competencies in active teaching methods for junior high school teachers in Muong Ang district, Dien Bien
province. 123 Nguyễn Như Chiến: Quản lý hoạt động học của học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên theo
hướng phát triển năng lực tự học - Managing students’ learning activities at junior high schools for ethnic minorities in Muong Nhe district, Dien Bien
province in towards of developing self-study capacity. 126 Nguyễn Thanh Vũ: Biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên ở Trường Quân sự Quân đoàn 3 - Measures to build a contingent of cadres
in the student management unit at Army College 3. 129 Nguyễn Thanh Nhàn: Quản lý bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
nghề nghiệp - Managing and fostering pedagogical competencies for teachers at Vocational school of Engineering Technology to meet the requirements of
vocational education innovation. 132 Huỳnh Hồng Hạnh: Quản lý hoạt động kiểm tra kết quả học tập tiếng Anh của sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp - Managing inspection activities
the English learning results of students at Dong Thap University. 135 Nguyễn Hoàng Phương Khanh: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ ở các trường mầm non huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang -
Current situation of educational management activities for children in preschools in Giong Rieng district, Kien Giang province. 138 Nguyễn Trí Túc: Quản lý hoạt động tư vấn cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - Managing of the student advisory activities at Dong Thap University. 141 Ngô Giang Thái: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện kỹ năng dạy học cho học viên sư phạm ở các trường đại học trong quân đội theo hướng
chuẩn hóa - Methods of managing activities of training the teaching skills for pedagogical students at military universities in towards of
standardization. 144 Lê Văn Trịnh: Nội dung quản lý hoạt động dạy học các môn Quân sự cho học viên hạ sĩ quan ở Trường Quân sự quân khu 1 - Contents of management of
teaching acitivities military subjects for non-commissioned cadets at Military School Zone 1. 147 Bùi Thị Hà Bích: Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ở các trường cao đẳng y dược theo định hướng phát triển năng lực thực hiện
- Managing of the graduation practice activities of students at medical and pharmaceutical colleges oriented to developing the implementation
capacity 150 Nguyễn Thị Tuyết: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non huyện Bình lục, tỉnh Hà Nam - Current
situation in managing the physical education for preschoolers in preschools in Binh Luc district, Ha Nam province. 153 Đặng Thị Trà: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán tại các trường tiểu học quận Cầu Giấy, Hà Nội - Current situation of teaching managemnent
in Mathematics subject at primary schools in Cau Giay district, Hanoi. 156 Đỗ Thị Hoa: Thực trạng quản lý giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh các trường tiểu học quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội - Current
situation the management of accident prevention education for pupils at primary schools in Cau Giay district, Hanoi city. 159

 

Phát hành ngày: 2020-11-12
Xem tất cả