Quay trở lại chi tiết bài viết Thiết kế chủ đề stem “Lên men dưa cải” trong dạy học nội dung vi khuẩn của môn Khoa học lớp 5 Tải xuống tải PDF