Lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học nhập môn lập trình cho sinh viên

  • Nguyễn Thế Dũng
Từ khóa: Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, dạy học nhập môn lập trình, dạy học Tin học, lựa chọn ngôn ngữ.

Tóm tắt

Tóm tắt: Việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình hợp lý để dạy học nhập môn lập trình đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin ở các trường đại học đã và đang là chủ đề tranh luận sôi nổi trong nhiều năm qua. Với phương pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu, bài báo sẽ phân tích đánh giá các vấn đề liên quan đến lựa chọn ngôn ngữ lập trình trong dạy học cho sinh viên, có tính đến đặc thù dạy học ở các trường đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó dựa trên tần suất xuất hiện các tiêu chí trong các tài liệu nghiên cứu, 20 tiêu chí tiêu biểu để lựa chọn ngôn ngữ được đề cập và phân tích đánh giá, nhằm định hướng cho việc lựa chọn ngôn ngữ trong dạy học lập trình.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-12